Avskjedsgudstjenester


En travel vår er i ferd med å gå over til sommer, men det er ikke bare årstidene som er i endring. Prosten vår går av med pensjon, og en av våre sokneprester står klar til å ta over stafettpinnen. I tillegg er en av våre andre sokneprester på flyttefot.

 

Søndag 5. juni kl. 18:00 blir det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Christine Wanders i Vuku kyrkje.

Søndag 12. juni kl. 11:00 blir det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Martin Brenne Wigtil i Levanger kirke.

Søndag 19. juni kl. 18:00 blir det avskjedsgudstjeneste for prost Gustav Danielsen i Steinkjer kirke.

Tilbake