27. juli 2017
  |  Logg inn
Diakoni

Diakoni er å møte mennesker uten krav eller tanke på motytelse og spørre; "Hva kan jeg gjøre for deg"? En diakon har taushetsplikt og kan være en god samtalepartner.

Sør-Innherad prosti har for tiden 5 ansatte som jobber med diakoni:

Diakon i Frosta og Åsen: Brit Hyldmo Stavseth tlf 98245338
Diakon i Verdal: Else Lundsgaard Danielsen tlf 98245337
Diakoniarbeider i Verdal: Birgitte Svegaard Dillan tlf 98245323
Diakon i Skogn: Egil Brende tlf 98245313
Diakoniarbeider i Levanger: Rønnaug Torland Løvrød tlf 98245303

E-postadresser til diakonene finner du i oversikten over ansatte her.